Privacyverklaring

Stoelendiscounter, gevestigd in Scharnegoutum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens: www.stoelendiscounter.nl | Contactpersoon: Harry Develing

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stoelendiscounter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stoelendiscounter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Stoelendiscounter  analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Stoelendiscounter verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stoelendiscounter  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:

E-mail: Uiterlijk 3 maanden na de bestelling en levering worden uw gegevens verwijderd uit de inbox.

Webshop: Uw adresgegevens worden alleen gebruikt om uw bestelling te kunnen leveren en worden daarna gebruikt in onze administratie. Uw gegevens blijven niet langer dan 1 jaar in de webshop staan, zodra deze gegevens zijn verwerkt worden ze gewist uit het systeem.

Telefoon:  Zodra u een bestelling plaats via Whatsapp worden uw gegevens alleen gebruikt om de order te kunnen verwerken en te leveren. Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk gebruikt, en binnen 1 jaar na levering verwijderd (ivm garantie).

Marktplaats: Zodra u een bestelling plaats via Marktplaats worden uw gegevens alleen gebruikt om de order te kunnen verwerken en te leveren. Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk gebruikt, en binnen 1 jaar na levering verwijderd (ivm garantie).

Delen van persoonsgegevens met derden

Stoelendiscounter verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stoelendiscounter is  verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Shoppagina (webshop & e-mail provider) hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten en is ter inzage beschikbaar.
 • Mollie (voor iDEAL betalingen): https://www.mollie.nl
 • (zakelijke rekening): https://www.ABNAMRO/particulieren/privacy/
 • Facebook & Messenger (voor advertenties die verlopen via Facebook): https://www.facebook.com/about/privacyshield
 • Whatsapp (telefonische bestellingen): https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy
 • Marktplaats: (advertenties & bestellingen): https://www.marktplaats.nl/i/help/over-marktplaats/voorwaarden-en-privacybeleid/privacybeleid
 • Hoekstra vervoer: http://hoekstrasneek..nl/privacy-statement/

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stoelendiscounter gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door  stoelendiscounter en heeft  u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar www.stoelendiscounter.com.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.Stoelendiscounter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stoelendiscounter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Deze verklaring is aangepast op 24 mei 2018

0
  0
  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leeg